Search
Generic filters

Zásady o ochraně soukromí

Těší nás vaše návštěva našich webových stránek a váš zájem o naši společnost. Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a chceme, abyste se při návštěvě našeho Obchodního centra a Webových stránek cítili bezpečně a příjemně.

1. Základní informace o zpracovávání osobních údajů Společností.

Zásadně můžete navštívit tento web, aniž bysme od Vás vyžadovali jakékoli osobní údaje. Jsme pouze informováni o tom, která IP adresa kdy vyvolala danou stránku na základě systému uloženého na našich webových stránkách (viz níže), který zajišťuje anonymizaci IP adres. To znamená, že může existovat hodnocení pouze pro statistické účely, ale individuální návštěvník zůstává anonymní.

Ve výjimečných případech jsou Vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím webových stránek Osobní údaje zahrnují všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby.

Pokud jste udělili svůj odpovídající souhlas a my jsme k tomu oprávněni zákonem, shromažďujeme od Vás jako uživatele webových stránek osobní údaje, abychom Vám poskytli obsah na webových stránkách.

2. Správce

Správcem zpracování vašich osobních údajů na našem webu je:
EPG Global Property Invest spol. s.r.o.

Náměstí Republiky 1078/1, Prague 1, 11000, Czech Republic
Email: info@epg-gpi.cz

3. Právní základ pro zpracování dat na naší webové stránce

Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) v souladu s následujícími právními základy:

a) Na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely, je zákonnost tohoto zpracování dána na základě Vašeho souhlasu. Jakýkoli udělený souhlas může být kdykoli odvolán. Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost údajů zpracovávaných až do odvolání.

b) V rámci vyrovnávání zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR)

Pokud je to nutné, zpracováváme vaše data k ochraně našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran.

4. Účel zpracování dat na našem webu

Zásadně můžete naše webové stránky používat bez zadání jakýchkoli osobních údajů. Pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje na našem webu, provádí se to pro následující účely:

  • Technické zajištění webu a sledování jeho funkcí.
  • Statistická analýza používání webové stránky.

5. Jak shromažďujeme osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme na našem webu různými způsoby:

5.1. Hosting a protokolování souborů

Poskytli jsme takzvaným poskytovatelům hostingu pokyn, aby zpřístupnili následující služby: služby v oblasti infrastruktury a platforem, výpočetní kapacita, paměťové a databázové služby, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které používáme za účelem provozu této webové stránky.

My a / nebo naši poskytovatelé hostingu shromažďujeme na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F). GDPR v účinném a bezpečném poskytování této online nabídky dat o každém přístupu k serveru, na kterém je tato online nabídka hostována (tzv. Soubory protokolu serveru). Přístupová data zahrnují jméno načtené webové stránky, soubor, datum a čas načtení, přenesený objem dat, oznámení o úspěšném načtení, typ prohlížeče plus verzi, operační systém uživatele, adresu URL odkazujícího (dříve navštívené webové stránky), IP adresa a žádající poskytovatel.

Informace o souboru protokolu jsou z bezpečnostních důvodů uloženy a pokud již není používán účel uchovávání, jsou okamžitě vymazány. Údaje, jejichž další uchování je nezbytné z důvodu důkazů, jsou vyňaty z výmazu až do konečného objasnění příslušného incidentu.

Kdykoli přistoupíte na náš web, váš prohlížeč automaticky odesílá určité informace na server webu, aby umožnil komunikaci mezi vaším prohlížečem a serverem. Tyto informace jsou uloženy v tzv. Log souboru. To zahrnuje například informace o:

  • typ a verzi prohlížeče, který používáte,
  • operační systém, který používáte,
  • web, ze kterého jste přišli na aktuální stránku,
  • název hostitele (IP adresa) vašeho počítače a také
  • čas přístupu.

S výhradou zákonných povinností uchovávání údajů vymažeme nebo anonymizujeme vaši IP adresu poté, co opustíte web, pokud není v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak a pokud je to legálně přípustné.

Kromě toho využíváme informace přenášené vaším prohlížečem na náš server v anonymizované podobě – ​​aniž by to bylo možné, o vás – analyzovat a zlepšovat naše služby. Tímto způsobem jsme schopni například identifikovat možné chyby.

5.2. Používání cookies

Tento web používá Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované prostřednictvím cookies o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a ukládají se tam. Z důvodu aktivace anonymizace IP na této webové stránce je však vaše IP adresa nejprve zkrácena v rámci členských států Evropské unie a signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa se přenáší pouze ve výjimečných případech na server Google v USA a tam se zkrátí. Google použije tyto informace na základě pokynů provozovatele této webové stránky, aby vyhodnotil vaše používání webové stránky, sestavil zprávy o činnostech webové stránky a poskytl provozovateli webové stránky další služby související s webovou stránkou a využitím internetu. IP adresa přenášená v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče není kombinována s jinými daty Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením v prohlížeči. Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Kromě toho se můžete vyhnout shromažďování údajů generovaných souborem cookie a odkazovat na vaše využívání webu (včetně vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče pod následujícím odkazem. Odkaz: tools.google.com/dlpage/gaoptout

5.3. Cookies, které jsou použity na této webové stránce:

[borlabs-cookie type="cookie-list"/]

5.4. Transparentnost a kontrola

Kliknutím na tlačítko upravíte vybrané cookies.

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Customize cookie selection"/]

6. Příjemci údajů

Interní orgány a další společnosti, které jsou k nám přidruženy, mohou vaše data obdržet, pouze pokud je potřebují k plnění svých zákonných povinností nebo pokud je potřebujeme v rámci zpracování a prosazování našeho oprávněného zájmu.

7. Přenos Vašich údajů do třetí země

V rámci používání Google Analytics přenášíme některá vaše data do USA. Více informací o štítu ochrany osobních údajů EU-USA najdete zde.

Kromě toho nepřenášíme vaše osobní údaje do zemí mimo EU a / nebo EHP nebo do mezinárodních organizací.

Dodržujeme zásady vyhýbání se datům a minimalizaci dat. Vaše osobní údaje proto ukládáme, pokud je shromažďujeme vůbec, pouze pokud je to nezbytné k dosažení účelu zpracování údajů nebo jak je stanoveno v různých dobách uchovávání stanovených zákonodárcem Pokud příslušný účel již neexistuje, v případě odvolání Vašeho souhlasu nebo uplynutí zákonné doby uchovávání jsou odpovídající údaje běžně zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. Vaše práva jako subjektu údajů, jehož se sběr údajů týká

Jste oprávněni vykonávat svá práva v souladu s tímto oddílem v souladu s příslušnými zákony.
V souladu s příslušnými zákony a následujícími prohlášeními jste oprávněni požadovat informace o vašich osobních údajích, jejich opravě, vymazání nebo přenositelnosti vašich osobních údajů, které zpracováváme, jakož i omezení zpracování.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu. Vaše osobní údaje již nebudeme zpracovávat pro účely, pro které jste udělili svůj souhlas, a podle toho je zablokujeme. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě Vašeho souhlasu před odstoupením.

Kromě toho máte právo z důvodů vyplývajících z Vaší zvláštní situace kdykoli bránit zpracování údajů, které se vás týkají a které nám byly zpřístupněny na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR (legitimní zájem správce) ; to platí také pro jakékoli profilování založené na těchto ustanoveních. V takovém případě již nezpracováváme údaje, které se Vás týkají, ledaže dokážeme prokázat donucovací a chráněné důvody ke zpracování, které mají přednost před Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

9. Stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů

Máte právo podat stížnost na naše zpracování dat. Právo vznést námitku: Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

10. Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo čas od času toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změnit tak, aby bylo vždy v souladu s aktuálně platnými zákonnými požadavky nebo aby odráželo změny týkající se našich služeb v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pro vaši další návštěvu se poté použije nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

11. Otázky ohledně ochrany osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo byste chtěli uplatnit svá práva v souladu s článkem 10, žádáme vás, abyste nás kontaktovali následovně:

EPG Global Property Invest spol. s.r.o.

Náměstí Republiky 1078/1, Praha 1, 11000, Česká republika
Email: info@epg-gpi.cz

Skip to content