Identifikační údaje

EPG Varyada Karlovy Vary s.r.o.

Náměstí Republiky 1078/1
110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 04084047
DIČ: CZ04084047

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vl. 240147.