Search
Generic filters
Máme otevřeno i během rekonstrukce
Hejt není názor

Chovám se zodpovědně: Hejt není názor

V dnešní digitální době se sociální sítě staly nedílnou součástí našeho každodenního života. S vzestupem sociálních sítí jako je facebook, instagram, tiktok a další, jsme svědky nebývalého nárůstu šíření dezinformací, nenávistných projevů a obtěžování. Jednou z nejhorších forem online chování je hejt. Hejt není forma názoru, ale škodlivé a nepřijatelné chování, které může mít vážné důsledky nejen pro jednotlivce ale i společnost jako celek.

Takže, co je hejt? Hejt je v podstatě forma online zneužívání, která zahrnuje cílení na jednotlivce nebo skupiny hanlivými komentáři, urážkami nebo osobními útoky. Často zahrnuje používání jazyka, který je urážlivý, rasistický, sexistický nebo homofobní a je navržen tak, aby urážel nebo zastrašoval ostatní. Hejt může mít mnoho podob, včetně kyber-šikany, on-line obtěžování a projevů nenávisti.

Proto je důležité si uvědomit, že hejt není názor. Názor je vyjádření osobního postoje k nějaké věci, který má jakési logické zakotvení. Hejt je však úmyslné šíření nepravdy nebo zkreslení, které nemá žádnou přímou souvislost s realitou.

Na našich facebookových stránkách jsme vám již v minulosti představili Desatero správného facebookáře:

1) Lajkuji,
2) Komentuji a sdílím,
3) Jsem slušný a fér,
4) Ctím názory druhých,
5) Vím, že nikdo není neomylný,
6) S rýpavým komentářem z falešného účtu se hrdinou nestanu,
7) Vkládám komentář související s tématem příspěvku,
8) Na stránku centra neumisťuji cizí reklamu,
9) Vždyť v životě jsou důležitější věci, než je facebook,
10) Nedodržováním tohoto desatera může být přístup na facebook centra odepřen a nevhodný komentář cenzurován.

Dodržujme, prosím, toto desatero a mějte na paměti, že jednou hejtujete vy a po druhé můžete být terčem hejtu vy sami.

Chovejme se zodpovědně.

Sdílejte s přáteli

Varyáda Blog

Skip to content